Περιγραφή επαγγέλματος 

Ο ειδικός Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων είναι εκπαιδευμένος να:

  • Παρακολουθεί υπεύθυνα τα παιδιά σε όλες τους τις δημιουργικές δραστηριότητες.
  • Μεριμνά για τη σωματική και ψυχική υγεία και ανάπτυξη διαπαιδαγώγησης και κοινωνικοποίησης βρεφών και νηπίων.
  • Τους προσφέρει αγωγή , φροντίδα, και ψυχαγωγία και τα βοηθά να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες.
  • Τα καθοδηγεί να αναπτύξουν φαντασία , αισθητική και δημιουργική ικανότητα ,ενώ εφαρμόζει πιστά τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
  • Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα αυτό , πρέπει να διαθέτει έμφυτη αγάπη για τα παιδιά, υπομονή, υπευθυνότητα και ευχάριστη προσωπικότητα.