ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το "Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)" με βάση τις ειδικές γνώσεις του, τις γενικές οδηγίες μεθοδολογίας, τεχνικών και διαδικασιών, καθώς και τις δεξιότητές του στην ορθολογική χρησιμοποίηση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και μέσων, ενεργεί, είτε αυτόνομα είτε σαν μέλος ομάδας για:

 

  • Τη διεξαγωγή ερευνών marketing που εξασφαλίζουν τη συγκέντρωση στοιχείων απαραίτητων για τη λήψη αποφάσεων σχετικών, με το προϊόν, τον καθορισμό της τιμής πώλησης του, τη τοποθέτησή του στην αγορά, και την προώθησή του.
  • Την εκτέλεση των σχεδίων και προγραμμάτων που έχουν στοχοθετηθεί από τους υπεύθυνους της λειτουργίας του marketing.

 

Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. "Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)" έχει  τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί, με την εποπτεία του Υπεύθυνου Marketing, σε εξαρτημένες ή μη εργασίες στα τμήματα και υπηρεσίες που έχουν σαν αντικείμενο τις λειτουργίες του Marketing, στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.