ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η αύξηση της εγκληματικότητας στις μέρες μας επιβάλλει τη δημιουργία ικανών στελεχών που θα μπορέσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά παραβατικές εκδηλώσεις που θέτουν σε κίνδυνο υλικά αγαθά, την περιουσία μας ακόμη και τη ζωή μας. Η πρόληψη και η καταστολή είναι έννοιες που χαρακτηρίζουν το Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας και τον καθιστούν απαραίτητο στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας "Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών" έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να απασχοληθεί στους εξής επαγγελματικούς χώρους:

 

  • Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
  • Τράπεζες
  • Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις - Τουριστικές μονάδες
  • Χρηματιστηριακές εταιρείες
  • Εταιρείες Security
  • Ασφάλεια επώνυμων προσώπων
  • Αθλητικούς Ομίλους
  • Πολυκαταστήματα κ.α.

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας γνωρίζει αυτοάμυνα, αυτοπροστασία, ασφάλεια προσώπων, φρούρηση και οργάνωση χρηματαποστολών, πρόληψη ατυχημάτων. Είναι εκπαιδευμένος σε σκοποβολή και εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.