Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων                        

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, ο "Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων" ελέγχει έναν εξαιρετικά κρίσιμο και νευραλγικό τομέα δραστηριοτήτων.

Ο Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών αντιμετωπίζει προβλήματα του Hardware και του software σε υπολογιστές, σε τοπικά δίκτυα και στην επικοινωνία της επιχείρησης με τον έξω κόσμο (Internet, Intranet, Extranet). Ρυθμίζει τις παραμέτρους των συστημάτων έτσι ώστε να έχουν την τέλεια απόδοση ανάλογα με τις ανάγκες και το μέγεθος της επιχείρησης. 

                                           Επαγγελματική Σταδιοδρομία 

Έχοντας αναπτύξει τις γενικές, καθώς και τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητές του, ο κάτοχος του διπλώματος "Τεχνικού Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων" μπορεί να εργαστεί αρχικά ως βοηθός σε εμπειρότερους τεχνικούς του επαγγέλματός του και στην συνέχεια να αναλάβει υπεύθυνη θέση σε μια σειρά επιχειρήσεων, οι οποίες:

 - Διακινούν εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία όλων των υπολογιστικών συστημάτων.
 - Γνωρίζουν τη χρήση του Διαδικτύου
 - Διαχειρίζονται τις εφαρμογές πολυμέσων στη διαφήμιση και στα Μ.Μ.Ε. 

Από τα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ είναι να γνωρίσουν το ρόλο του λειτουργικού συστήματος σε ένα υπολογιστικό σύστημα και να κατανοήσουν τη σημαντικότητα του λειτουργικού συστήματος, τόσο ως κύριο πρόγραμμα ελέγχου του Η/Υ όσο και ως πρόγραμμα επικοινωνίας ανθρώπου


Επισκόπηση Λειτουργικών Συστημάτων.pdfΕπισκόπηση Λειτουργικών Συστημάτων.pdf

Στα πλάισια αυτού του μαθήματος θα μάθουμε να :

  • Εγκαθιστούμε και να λειτουργούμε δικτυακές εφαρμογές χρησιμοποιώντας το τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου μας. 
  • Διαχειρίζομαστε τοπικά δίκτυα, δίκτυα ευρείας περιοχής, intranet και internet.
  • Διαχειρίζομαστε δικτυακά λειτουργικά συστήματα, ώστε να διαμορφώνουν το απαιτούμενο περιβάλλον.
  • Διαχειρίζομαστε τους πόρους ενός δικτύου.
  • Διαχειρίζομαστε τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου (routers, switches) υλοποιώντας τις απαιτούμενες αρχιτεκτονικές.

Βοηθητικό Δίκτυα.pdfΒοηθητικό Δίκτυα.pdfΤεχνικος Δικτύων  Επικοινωνιών.pdfΤεχνικος Δικτύων Επικοινωνιών.pdf