Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Η δημιουργία ικανών στελεχών κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη τώρα, ώστε ο ναυτιλιακός τομέας στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, συνεισφέροντας περαιτέρω στην ανάπτυξη της Εθνικής μας Οικονομίας.

Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» με βάση την θεωρητική κατάρτιση και τις γενικές οδηγίες πάνω στην οργάνωση και λειτουργία μιας σύγχρονης Ναυτιλιακής Επιχείρησης ή Οργανισμού, μπορεί να εκτελεί ως μέλος μιας ομάδας ή αυτόνομα ως υπεύθυνος ενός τμήματος στις κάτωθι επαγγελματικές δραστηριότητες :

1.Υπεύθυνος ή βοηθός ενός τμήματος Ναυτιλιακής Επιχείρησης.
2.Στην οργάνωση και διακίνηση τροφοδοσίας πλοίων
3.Ως βοηθός ή υπεύθυνος ενός γραφείου ναυλώσεων πλοίων ή αγοραπωλησιών πλοίων.
4.Σε οργανωμένη ναυπηγοεπισκευαστική βάση σαν βοηθός στον προγραμματισμό εργασιών.
5.Σε διαλυτήρια πλοίων, στο γραφείο προγραμματισμού διάλυσης, προώθησης υλικών,    διεκπεραίωσης, διατυπώσεων με λιμενικές και λοιπές αρχές, βοηθός λογιστηρίου.
6.Ως διοικητικός υπάλληλος στα διυλιστήρια και σύνδεσμος παραλαβής φορτίου από πλοία.
7.Ως διοικητικός υπάλληλος σε διάφορους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου που ασχολούνται με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.