Ο / Η Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών είναι το απαραίτητο στέλεχος κάθε επιχείρησης και συμβάλλει ουσιαστικά στη σωστή λειτουργία της.

Είναι η κινητήριος δύναμη της εταιρείας, ο συνδετικός κρίκος όλων των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών της, ο άνθρωπος που γνωρίζει όλα της τα μυστικά.

Ειδικότερα, οι διπλωματούχοι καταρτισμένοι της ειδικότητας έχουν αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις για να:

  • Κάνουν σωστή χρήση όλων των μηχανών γραφείου
  • Συντάσσουν, δακτυλογραφούν και διεκπεραιώνουν την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία
  • Χειρίζονται τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης
  • Καθοδηγούν τις δραστηριότητες των άλλων υπαλλήλων
  • Επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης
  • Οργανώνουν και διεκπεραιώνουν ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις και συνεντεύξεις των στελεχών
  • Παρακολουθούν και τηρούν ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων